top of page

ESG Beleid

Projectontwikkelaars die kiezen voor verkoop van woningen met de starterskorting hebben ESG als een speerpunt op de agenda staan. Het geeft aan dat deze bedrijven maatschappelijk betrokken zijn en het milieu,  beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen belangrijk vinden en daarin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. ESG staat voor: milieu (Environmental), de sociale kant (Social) en hoe de ontwikkelaar werkt en is georganiseerd (Governance).

De ontwikkelaar die kiest voor verkoop van woningen met de starterskorting erkent dat het voor(koop)starters bijna niet meer mogelijk is om een woning te kopen en wil daar iets aan doen door de (koop)starter de woning te verkopen met een korting, waarbij niet wordt ingeleverd op kwaliteit.  Hierdoor is de koopsom lager en is de kans groter dat de (koop)starter wel de woning kan kopen en kan profiteren van de voordelen van een koopwoning. Als de woning wordt verkocht wordt de starterskorting aan de ontwikkelaar terugbetaald. De ontwikkelaar hecht heel veel waarde aan een transparant product dat door iedereen wordt begrepen. De starterskorting van DNGB  sluit aan bij het ESG beleid van de ontwikkelaar. Hieronder lees je voor de drie onderdelen waarom de starterskorting voldoet aan de ESG factoren.

Environmental

Social

Governance

  • Starterskorting draagt bij aan het verlagen van energieverbruik van Nederlandse huishoudens omdat de starterskorting alleen kan worden toegepast op woningen met minimaal een A+ energielabel

  • De starterskorting kan worden ingezet voor energiebesparende maantregelen

  • Maakt eigenwoningbezit mogelijk voor laag/midden-inkomen huishoudens in Nederland

  • Past goed in huisvestingsbeleid van lokale overheden; meer nieuwbouw aanbod voor laag/midden-inkomen

  • Huishoudens minder afhankelijk van ‘dure’ huurwoningen met beperkte beschikbaarheid

  • Gebalanceerde productvoorwaarden die rekening houden met wensen/belangen van consumenten

  • Een marktconform product wat niet afhankelijk is van enige steun/subsidie van (semi)overheid

  • Professioneel acceptatiebeleid met inkomenstoetsing van consumenten (o.b.v. NIBUD tabellen en NHG criteria)

bottom of page